Şirketimiz 20 yılı aşkın bilgi hizmet ve teknolojik deneyimi ile kendi sektöründe örnek öncü güvenilir bir kuruluş olarak çalışmaktadır

info@egetoros.com
0232 781 23 23

EGE TOROS BORU PROFİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan yakınlarının, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz.

Sizleri kişisel veri koruma hükümleri ile kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriler Şirketimiz nezdinde minimalist bir bakış açısı ile işlenmektedir. Her kişisel bilgi, hukuki dayanağının gerektirdiği ölçüde alınmakta ve mümkün olan en kısa sürede saklanmaktadır.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası”na uygun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir.

Kişisel bilgileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, imzaladığımız sözleşmelerin ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkımızın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ya da ilgili kişinin açık rızası olması durumunda işlenmektedir.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgi türü olarak kimlik, iletişim, özlük, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri ile plaka bilgileri işlenmektedir. Daha detaylı bilgilere “Aydınlatma Metnimizden” ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında; verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması, verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması, verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz, hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız durumunda silinmektedir.

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileri gerekli olan amaçlarla sınırlı olarak; kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlara, hizmet satın aldığı gerçek veya hukuk tüzel kişilerine aktarabilmektedir. Şirketimiz hiç bir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Şirketimiz nezdinde kişisel veriniz olduğunu düşünüyorsanız veya olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilmek için Şirketimize başvurabilirsiniz.

Başvuruya ilişkin açıklamalarımıza “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” linkinden, aydınlatma metnine ise “Genel Aydınlatma Metni”linkinden ulaşabilirsiniz.